Saturday, June 22, 2013

Mapag Bulan Suci Ramadhan


BismillahirRahmanirRahim


Marhaban Ya Ramadhan!

Piwejang Rosulullah dina mapag sasih Romadhon
Ku: Wangsa Susena, S.Pd.I.

Bulan Romadhon téh bulan nu agung, suci tur mulya, Agungna di agungkeun ku Alloh, sucina disucikeun ku Alloh, mulyana ogé dimulyakeun ku Alloh. Aya katerangan nu sumpingna ti Ibnu Huzaimah r.a. anjeunna sasauran, yén Rasululloh s.a.w. maparin piwejang/naséhat nalika mapag bulan Ramadhan, Rasululloh s.a.w. ngadawuh :

Yeuh Manusa! Éstu geus datang ka aranjeun bulan Allah, kalayan mawa barokah, rohmat ogé maghfiroh. Bulan nu kacida mulyana mungguhing Alloh. Poé-poéna kaasup nu kacida utamana batan poé-poé séjénna. Kitu kénéh peuting-peutingna kaasup peuting-peuting nu kacida istiméwa. Jam-jamna kaasup istiméwa ogé utama.

Aos Seratan Sagemblengna »Ceramah Dina Mapag Bulan Suci Ramadhan


KH. AF. Ghazali - Merangan Nafsu
13.7 MB, 00:57:15, M4A @32Kbps | Download Link
19.8 MB, 00:57:15, MP3 @48Kbps | Download Link

Ustad Abu Yahya - Bagaimana Sambut Ramadhan
10.1 MB, 00:43:04, M4A @32Kbps | Download Link
19.7 MB, 00:43:04, MP3 @64Kbps | Download Link 1 | Link 2
Artikel Terkait (Pranala Luar)

Muga Aya Mangpaatna, Hatur Nuhun !!!


THANKS FOR STOPPiNG BY!
We're Highly Appriciate any Support Suggestion?
To Keep This Blog Alive!

wp-thanks0 comments:

Post a Comment

Please Notices! Write NAME (nick name) to make it easier to respond to comments that you write. Comments are rude, racist, and humiliation may not be passed and it will be deleted without warning ...