Wednesday, April 10, 2013

CARiTA LUCU PiKEUN UBAR BAEUD NEW LiNK!

TiTLE: CARiTA LUCU PiKEUN UBAR BAEUD NEW LiNK! Label: AUDiO CAPTURED, Site Forums, Site News, URL Adress: http://home7ech-islami.blogspot.com/2012/10/ceramah-kh-af-ghazali-almarhum.html Last Updated: 05:20:00 PM 4/10/2013

CARiTA LUCU PiKEUN UBAR BAEUD!

UBAR-BAEUD_720x438px_OldPhotos

Upami sadérék kangungan sareng uninga langkung paos kana carita-carita lucu, jeung sajabana pikeun UBAR BAEUD kanggo urang sadaya, utamina sing saha baé anu micinta basa Sunda. dihaturan kanggo NGALEUNKEUPAN Sakamampuh séwang-séwangan. Rumaos sanés ahlina, sasieureun sabeunyeureun, mugia sing janten MANGPAAT ....
CANGEHGAR (CARiTA NGEUNAH & SEGAR)

Cangehgar nyaeta Carita Ngeunah jeung Segar, anu eusina pinuh ku Carita Lucu (Bobodoran), Banyol, Tatarucingan, Cawokah nu dipririg ku Kawih jeung Tembang Khas Urang Sunda Asli. Diperankeun sarta di Siarkeun di Radio Rama 104.7 FM Bandung. Tokoh-tokoh anu aya dina Cangehgar diantarana: Si Udin, Si Icih, Jack & Daniel, Nini jeung Aki, Ibu Guru sarta muridna jeung nu sanesna. DiJAMiN 100% LUCU, PiKASEUBEULEUN JEUNG PiKASEURiENDOWNLOAD LiNK !!!
iNFORMATiON:
  • [DiSCLAiMER]
  • ENCODER: MeGUI DEVELOPMENT UPDATE SERVER
  • You can downloaded for later Listening using ipad, PC, mobile computer, or multimedia player in home!

Download Audio CARiTA NGEUNAH & SEGAR


Host: 4shared.com
Last Updated: March 10, 2013
NOTE:
You have to login (4Shared) first for Download & Listening Online this Audio!View Audio Download Links »WiLUJEUNG NGADANGUKEUN,
Muga Aya Mangpaatna, Hatur Nuhun !!!


THANKS FOR STOPPiNG BY!
We're Highly Appriciate any Support Suggestion?
To Keep This Blog Alive!

wp-thanks

1 comments:

Please Notices! Write NAME (nick name) to make it easier to respond to comments that you write. Comments are rude, racist, and humiliation may not be passed and it will be deleted without warning ...